Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Biên độ của sóng là 30mm. Trong quá trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử M và N có giá trị xấp xỉ bằng

Câu 686995: Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Biên độ của sóng là 30mm. Trong quá trình lan truyền sóng, khoảng cách lớn nhất giữa hai phần tử M và N có giá trị xấp xỉ bằng

A. 9,5cm

B. 2,8cm

C. 8,2cm

D. 9,8cm

Câu hỏi : 686995

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về sóng cơ. Sử dụng vòng tròn lượng giác.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo đồ thị, ta thấy:

  + Đặt biên độ sóng a = 1.

  + Bước sóng: λ = 24cm.

  + M và N đối xứng nhau qua đỉnh sóng. Có thể biểu diễn trên vòng tròn lượng giác:

  Độ lệch pha của M và N: \(\Delta \varphi  = \dfrac{{2\pi }}{3} = \dfrac{{2\pi {x_{MN}}}}{\lambda } \to {x_{MN}} = 8cm\)

  Khoảng cách M và N theo phương Ou được tính:

  \(\Delta u = \left| {{u_M} - {u_N}} \right| = 2a.\sin \dfrac{{\Delta \varphi }}{\lambda } = 2.1.\sin \dfrac{\pi }{3} = \sqrt 3 (cm)\)

  Khoảng cách lớn nhất giữa M và N là:

  \(d = \sqrt {\Delta {u^2} + x_{MN}^2}  = \sqrt {{{\left( {\sqrt 3 } \right)}^2} + {8^2}}  \approx 8,185(cm)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com