Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

a) Vẽ đồ thị của các hàm số \({d_1}:y =  - x + 4\) và \({d_2}:y = x - 4\) trong cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Gọi \(A\), \(B\) lần lượt là giao điểm của đường thẳng \({d_1}\), \({d_2}\) với trục tung và giao điểm của hai đường thẳng là \(C\). Tìm tọa độ giao điểm \(A\), \(B\), \(C\).

c) Tính diện tích tam giác \(ABC\).

Câu 687006: a) Vẽ đồ thị của các hàm số \({d_1}:y =  - x + 4\) và \({d_2}:y = x - 4\) trong cùng một mặt phẳng tọa độ.


b) Gọi \(A\), \(B\) lần lượt là giao điểm của đường thẳng \({d_1}\), \({d_2}\) với trục tung và giao điểm của hai đường thẳng là \(C\). Tìm tọa độ giao điểm \(A\), \(B\), \(C\).


c) Tính diện tích tam giác \(ABC\).

Câu hỏi : 687006
Phương pháp giải:

Vẽ đồ thị hàm số \(y = ax + b(a \ne 0)\)


Nếu \(b = 0\) ta có đường thẳng \(d:y = ax\) đi qua hai điểm \(O(0;0);A(1;a)\).


Nếu \(b \ne 0\) đường thẳng đi qua hai điểm \(O(0;b);B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\).

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Đồ thị của các hàm số \({d_1}:y =  - x + 4\) và \({d_2}:y = x - 4\) trong cùng một mặt phẳng tọa độ.

  \({d_1}:y =  - x + 4\)

  Bảng giá trị:

  Đồ thị của hàm số  là đường thẳng đi qua hai điểm A(0;4); C(4;0)

  Bảng giá trị:

  Đồ thị của hàm số \({d_2}:y = x - 4\) là đường thẳng đi qua hai điểm B(0;-4); C(4;0)

   

  b) Dựa vào đồ thị hàm số trên ta có :

  Giao điểm của đường thẳng \({d_1}\) với trục tung là A (0;4).

  Giao điểm của đường thẳng \({d_2}\) với trục tung là B (0;-4)

  Giao điểm của hai đường thẳng \({d_1}\) và \({d_2}\) là C (4;0)

  c) Diện tích tam giác ABC là : OC = 4 ; AB = 8

                               \({S_{\Delta ABC}} = \dfrac{1}{2}.OC.AB = \dfrac{1}{2}.4.8 = 16\) (đvdt).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com