Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính hiệu suất của động cơ ô tô biết rằng khi ô tô chuyển động với vận tốc 72 km/h thì động cơ có công suất 20 kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200 km. Năng suất tỏa nhiệt của xăng là \(4,{6.10^7}\,\,J/kg\), khối lượng riên của xăng là \(700\,\,kg/{m^3}\).

Câu 702790: Tính hiệu suất của động cơ ô tô biết rằng khi ô tô chuyển động với vận tốc 72 km/h thì động cơ có công suất 20 kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200 km. Năng suất tỏa nhiệt của xăng là \(4,{6.10^7}\,\,J/kg\), khối lượng riên của xăng là \(700\,\,kg/{m^3}\).

A. 31%.

B. 69%.

C. 47%.

D. 53%.

Câu hỏi : 702790
Phương pháp giải:

Hiệu suất của động cơ nhiệt: \(H = \dfrac{A}{Q}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thời gian chạy của ô tô là:

  \(t = \dfrac{s}{v} = \dfrac{{200}}{{72}} = \dfrac{{25}}{9}\,\,\left( h \right) = 10000\,\,\left( s \right)\)

  Công do động cơ ô tô thực hiện là:

  \(A = P.t = {20.10^3}.10000 = {2.10^8}\,\,\left( J \right)\)

  Khối lượng xăng tiêu thụ là:

  \(m = \rho .V = {700.20.10^{ - 3}} = 14\,\,\left( {kg} \right)\)

  Nhiệt lượng xăng tỏa ra khi bị đốt cháy là:

  \(Q = mq = 14.4,{6.10^7} = 6,{44.10^8}\,\,\left( J \right)\)

  Hiệu suất của động cơ là:

  \(H = \dfrac{A}{Q} = \dfrac{{{{2.10}^8}}}{{6,{{44.10}^8}}} \approx 0,31 = 31\% \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com