Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Động cơ của một máy bay có công suất \({2.10^6}\,\,W\) và hiệu suất 32%. Vậy với một tấn xăng, máy bay có thể bay được bao nhiêu lâu? Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là \(4,{6.10^7}\,\,J/kg\).

Câu 702789: Động cơ của một máy bay có công suất \({2.10^6}\,\,W\) và hiệu suất 32%. Vậy với một tấn xăng, máy bay có thể bay được bao nhiêu lâu? Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là \(4,{6.10^7}\,\,J/kg\).

A. 2 giờ 23 phút 20 giây.

B. 4 giờ 20 phút 40 giây.

C. 6 giờ 23 phút 20 giây.

D. 2 giờ 2 phút 40 giây.

Câu hỏi : 702789
Phương pháp giải:

Hiệu suất của động cơ nhiệt: \(H = \dfrac{A}{Q}\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhiệt lượng mà xăng tỏa ra là:

  \(Q = mq = 1000.4,{6.10^7} = 4,{6.10^{10}}\,\,\left( J \right)\)

  Công động cơ thực hiện được là:

  \(A = H.Q = 0,32.4,{6.10^{10}} = 1,{472.10^{10}}\,\,\left( J \right)\)

  Thời gian máy bay có thể bay được là:

  \(t = \dfrac{A}{P} = \dfrac{{1,{{472.10}^{10}}}}{{{{2.10}^6}}} = 7360\,\,\left( s \right) = 2h2\min 40s\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com