Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB = 4,AD = 5\). Cắt hình chữ nhật theo đường gấp khúc \(MNP\) với \(BM = 2,DP = 3,PN = 2\) và bỏ đi phần hình thang vuông \(MNPC\) (tham khảo hình bên). Gọi \(\left( {\rm{H}} \right)\) là phần hình phẳng còn lại của hình chữ nhật đã cho sau khi cắt bỏ. Tính thể tích của vật thể tròn xoay tạo thành khi quay \(\left( {\rm{H}} \right)\) quanh trục \(AB\).

Câu 702932: Cho hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB = 4,AD = 5\). Cắt hình chữ nhật theo đường gấp khúc \(MNP\) với \(BM = 2,DP = 3,PN = 2\) và bỏ đi phần hình thang vuông \(MNPC\) (tham khảo hình bên). Gọi \(\left( {\rm{H}} \right)\) là phần hình phẳng còn lại của hình chữ nhật đã cho sau khi cắt bỏ. Tính thể tích của vật thể tròn xoay tạo thành khi quay \(\left( {\rm{H}} \right)\) quanh trục \(AB\).

A. \(82\pi \).

B. \(75\pi \).

C. \(\dfrac{{244\pi }}{3}\).

D. \(\dfrac{{94\pi }}{3}\).

Câu hỏi : 702932
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com