Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các số thực dương \(a,b\) thỏa mãn \({\rm{log}}\dfrac{{{a^2} + 9{b^2} + 1}}{{2a + 6b}} = a\left( {2 - a} \right) + 3b\left( {2 - 3b} \right) - 1\). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(P = \dfrac{{2a + 9b}}{{a + 3b + 1}}\).

Câu 702936: Cho các số thực dương \(a,b\) thỏa mãn \({\rm{log}}\dfrac{{{a^2} + 9{b^2} + 1}}{{2a + 6b}} = a\left( {2 - a} \right) + 3b\left( {2 - 3b} \right) - 1\). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(P = \dfrac{{2a + 9b}}{{a + 3b + 1}}\).

A. 6

B. 3 .

C. 2 .

D. 5 .

Câu hỏi : 702936
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com