Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với 100 g chì được truyền nhiệt lượng 260 J, thì tăng nhiệt độ từ \({15^0}C\) đến \({35^0}C\). Nhiệt dung riêng của chì là

Câu 702968: Với 100 g chì được truyền nhiệt lượng 260 J, thì tăng nhiệt độ từ \({15^0}C\) đến \({35^0}C\). Nhiệt dung riêng của chì là

A. 130 J/kg.K.

B. 26 J/kg.K.

C. 130 kJ/kg.K.

D. 260 kJ/kg.K.

Câu hỏi : 702968
Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(c = \dfrac{Q}{{m\Delta t}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khối lượng chì: \(m = 100g = 0,1kg\)

  Nhiệt lượng: Q = 260 J.

  Ta có: \(Q = m.c.\Delta {t^0}\)

  \( \to \) Nhiệt dung riêng:

  \(c = \dfrac{Q}{{m.\Delta {t^0}}} = \dfrac{{260}}{{0,1.\left( {35 - 15} \right)}} = 130\left( {J/kg.K} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com