Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là \(1,{8.10^5}J/kg\) có ý nghĩa gì?

Câu 702969: Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là \(1,{8.10^5}J/kg\) có ý nghĩa gì?

A. Khối đồng sẽ toả ra nhiệt lượng \(1,{8.10^5}J/kg\) khi nóng chảy hoàn toàn.

B. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng \(1,{8.10^5}J/kg\) để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

C. Khối đồng cần thu nhiệt lượng \(1,{8.10^5}J/kg\) để hoá lỏng.

D. Mỗi kilôgam đồng toả ra nhiệt lượng \(1,{8.10^5}J/kg\) khi hoá lỏng hoàn toàn.

Câu hỏi : 702969
Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về nhiệt nóng chảy riêng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần thiết để 1kg chất đó chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy.  

  Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là \(1,{8.10^5}J/kg\) có ý nghĩa là mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng \(1,{8.10^5}J/kg\) để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com