Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trong những biểu hiện chứng tỏ Cách mạng tháng Mười Nga (1917) đã làm thay đổi cục diện của thế giới là

Câu 703221: Một trong những biểu hiện chứng tỏ Cách mạng tháng Mười Nga (1917) đã làm thay đổi cục diện của thế giới là

A. làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống hoàn chỉnh, bao trùm thế giới

B. khẳng định các dân tộc bị áp bức chỉ có thể giành độc lập bằng con đường cách mạng vô sản

C. đánh dấu sự ra đời của Liên Xô-nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới

D. đánh dấu sự xác lập một hệ thống chế độ xã hội mới, đối lập với hệ thống tư bản chủ nghĩa

Câu hỏi : 703221
Phương pháp giải:

Loại trừ đáp án.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một trong những biểu hiện chứng tỏ Cách mạng tháng Mười Nga (1917) đã làm thay đổi cục diện của thế giới là làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống hoàn chỉnh, bao trùm thế giới.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com