Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930) xác định nội dung nào sau đây của cách mạng Việt Nam?

Câu 703222: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930) xác định nội dung nào sau đây của cách mạng Việt Nam?

A. Cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người

B. Tiến hành đồng thời cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa

C. Chủ trương dùng bạo lực cách mạng, đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa

D. Phân hoá kẻ thù, tập hợp các lực lượng có tinh thần yêu nước vào Mặt trận dân tộc

Câu hỏi : 703222
Phương pháp giải:

Loại trừ đáp án.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930) xác định nội dung của cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

  B loại vì trong cương lĩnh xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.

  C loại vì trong cương lĩnh chưa xác định hình thái của cách mạng

  D loại vì trong cương lĩnh mới chỉ xác định lực lượng các mạng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com