Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một electron mang điện tích \(q =  - 1,{6.10^{ - 19}}C\) chuyển động với vận tốc ban đầu \({v_0} = {10^7}\)m/s, trong một từ trường đều B = 0,1 T, sao cho \({\vec v_0}\) hợp góc \(\alpha  = {30^0}\) so với đường sức từ. Tìm lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electron

Câu 703266: Một electron mang điện tích \(q =  - 1,{6.10^{ - 19}}C\) chuyển động với vận tốc ban đầu \({v_0} = {10^7}\)m/s, trong một từ trường đều B = 0,1 T, sao cho \({\vec v_0}\) hợp góc \(\alpha  = {30^0}\) so với đường sức từ. Tìm lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electron

A. 8.10–14 N.

B. 8.10–16 N.

C. 8.10–13 N.

D. 8.10–15 N.

Câu hỏi : 703266
Phương pháp giải:

Công thức tính độ lớn lực Lo-ren-xơ: \(f = Bv\left| q \right|\sin \left( {\vec B,\vec v} \right)\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electron:

  \(\begin{array}{l}f = Bv\left| q \right|\sin \left( {\vec B,\vec v} \right)\\ = 0,{1.10^7}.1,{6.10^{ - 19}}.\sin {30^0} = {8.10^{ - 14}}\left( N \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com