Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là

Câu 703267: Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là

A. \(\lambda  = \dfrac{T}{v} = \dfrac{f}{v}.\)

B. \(v = \dfrac{1}{f} = \dfrac{T}{\lambda }.\)

C. \(\lambda  = \dfrac{v}{T} = vf.\)

D. \(f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{v}{\lambda }.\)

Câu hỏi : 703267
Phương pháp giải:

Lý thuyết về các đại lượng đặc trưng trong sóng cơ.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là:

  \(f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{v}{\lambda }.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com