Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phong trào “vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên tổ chức trong những năm 1928-1929 đã

Câu 703618: Phong trào “vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên tổ chức trong những năm 1928-1929 đã

A. dẫn đến sự ra đời của liên minh công nông

B. thúc đẩy tính liên kết của phong trào công nhân

C. đánh dấu sự thắng thế của khuynh hướng vô sản

D. xác lập trình độ tự giác hoàn toàn của phong trào công nhân

Câu hỏi : 703618
Phương pháp giải:

Giải thích.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phong trào “vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên tổ chức trong những năm 1928-1929 đã thúc đẩy tính liên kết của phong trào công nhân, vì sau phong trào “vô sản hóa” phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ trở thành nòng cốt của phong trào yêu nước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com