Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong những năm 1936-1945, cách mạng Việt Nam đã có đóng góp nào sau đây đối với cách mạng thế giới?

Câu 703619: Trong những năm 1936-1945, cách mạng Việt Nam đã có đóng góp nào sau đây đối với cách mạng thế giới?

A. Góp phần làm suy yếu chủ nghĩa thực dân mới và tan rã thuộc địa của chúng

B. Tham gia cùng các lực lượng tiến bộ đấu tranh vì quyền sống con người

C. Góp phần mở rộng hệ thống xã hội chủ nghĩa từ châu Âu đến châu Á

D. Tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình của các nước xã hội chủ nghĩa

Câu hỏi : 703619
Phương pháp giải:

Giải thích.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong những năm 1936 – 1945, cách mạng Việt Nam đã tích cực tham gia, đấu tranh chống bộ phận phản động nhất của chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa phát xít. Tham gia cùng các lực lượng tiến bộ đấu tranh vì quyền sống con người.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com