Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đạo hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {\rm{lo}}{{\rm{g}}_3}\left( {{x^2} + 1} \right)\) là

Câu 703651: Đạo hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {\rm{lo}}{{\rm{g}}_3}\left( {{x^2} + 1} \right)\) là

A. \(f'\left( x \right) = \dfrac{{2x}}{{\left( {{x^2} + 1} \right){\rm{ln}}3}}\).

B. \(f'\left( x \right) = \dfrac{1}{{\left( {{x^2} + 1} \right){\rm{ln}}3}}\).

C. \(f'\left( x \right) = \dfrac{1}{{{x^2} + 1}}\).

D. \(f'\left( x \right) = \dfrac{{2x}}{{{x^2} + 1}}\).

Câu hỏi : 703651
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com