Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), cho hai mặt phẳng \(\left( \alpha  \right):x + 2y + 3z - 1 = 0\) và \(\left( \beta  \right):x + 2y + 3z + 13 = 0\). Gọi \(\left( P \right)\) là mặt phẳng song song và cách đều \(\left( \alpha  \right),\left( \beta  \right)\). Mặt phẳng \(\left( P \right)\) cắt \(Oy\) tại điểm có tung độ bằng

Câu 703652: Trong không gian \(Oxyz\), cho hai mặt phẳng \(\left( \alpha  \right):x + 2y + 3z - 1 = 0\) và \(\left( \beta  \right):x + 2y + 3z + 13 = 0\). Gọi \(\left( P \right)\) là mặt phẳng song song và cách đều \(\left( \alpha  \right),\left( \beta  \right)\). Mặt phẳng \(\left( P \right)\) cắt \(Oy\) tại điểm có tung độ bằng

A. 3 .

B. -2 .

C. -6 .

D. -3 .

Câu hỏi : 703652
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com