Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số bậc ba \(y = f\left( x \right)\) thỏa mãn \(f\left( 2 \right) = 1\). Đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình vẽ bên.

Hỏi hàm số \(g\left( x \right) = \left| {f\left( x \right) + \dfrac{1}{x}} \right|\) có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 703667: Cho hàm số bậc ba \(y = f\left( x \right)\) thỏa mãn \(f\left( 2 \right) = 1\). Đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình vẽ bên.

Hỏi hàm số \(g\left( x \right) = \left| {f\left( x \right) + \dfrac{1}{x}} \right|\) có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 4 .

B. 6 .

C. 2 .

D. 3 .

Câu hỏi : 703667
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com