Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu số nguyên \(a\) sao cho ứng với mỗi \(a\) tồn tại số thực \(b > a\) thỏa mãn \(a = {\rm{lo}}{{\rm{g}}_6}1 + {2^b} + {3^b}\) và đoạn \(\left[ {a;b} \right]\) chứa không quá 6 số nguyên?

Câu 703668: Có bao nhiêu số nguyên \(a\) sao cho ứng với mỗi \(a\) tồn tại số thực \(b > a\) thỏa mãn \(a = {\rm{lo}}{{\rm{g}}_6}1 + {2^b} + {3^b}\) và đoạn \(\left[ {a;b} \right]\) chứa không quá 6 số nguyên?

A. Vô số.

B. 9 .

C. 8 .

D. 10 .

Câu hỏi : 703668
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com