Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), cho điểm \(A\left( {1; - 12;4} \right)\), mặt phẳng \(\left( P \right):y + z + 4 = 0\) cắt mặt cầu \(\left( S \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} + 10x + 4z + 5 = 0\) theo giao tuyến là đường tròn \(\left( \omega  \right)\). Điểm \(M\) thuộc \(\left( \omega  \right)\) sao cho đoạn thẳng \(AM\) ngắn nhất. Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 703670: Trong không gian \(Oxyz\), cho điểm \(A\left( {1; - 12;4} \right)\), mặt phẳng \(\left( P \right):y + z + 4 = 0\) cắt mặt cầu \(\left( S \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} + 10x + 4z + 5 = 0\) theo giao tuyến là đường tròn \(\left( \omega  \right)\). Điểm \(M\) thuộc \(\left( \omega  \right)\) sao cho đoạn thẳng \(AM\) ngắn nhất. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. \(OM = 2\sqrt 6 \).

B. \(OM = \sqrt 6 \).

C. \(OM = 10\).

D. \(OM = 5\).

Câu hỏi : 703670
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com