Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên bề mặt một chất lỏng có hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt thoáng tại A và B. Phương trình dao động của nguồn là \({u_A} = {u_B} = 2\cos 10\pi t\left( {cm} \right).\) Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Hai điểm M và N cùng nằm trên một elíp nhận A, B là hai tiêu điểm có \(MA - MB =  - 2cm\)và\(NA - NB = 6cm.\) Xem sóng truyền đi với biên độ không đổi. Tại thời điểm li độ M là \(\sqrt 2 \)cm thì tốc độ của N là

Câu 703708: Trên bề mặt một chất lỏng có hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt thoáng tại A và B. Phương trình dao động của nguồn là \({u_A} = {u_B} = 2\cos 10\pi t\left( {cm} \right).\) Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Hai điểm M và N cùng nằm trên một elíp nhận A, B là hai tiêu điểm có \(MA - MB =  - 2cm\)và\(NA - NB = 6cm.\) Xem sóng truyền đi với biên độ không đổi. Tại thời điểm li độ M là \(\sqrt 2 \)cm thì tốc độ của N là

A. \(10\sqrt 2 \)cm/s.

B. \(20\pi \sqrt 2 \)cm/s.

C. \(20\sqrt 2 \)cm/s.

D. \(10\pi \sqrt 2 \)cm/s.

Câu hỏi : 703708
Phương pháp giải:

Xác định biên độ dao động của M và N: \(A = 2a\left| {\cos \left( {\dfrac{{\pi \left( {{d_1} - {d_2}} \right)}}{\lambda }} \right)} \right|\)

Vì M và N nằm trên cùng 1 elip nên sẽ dao động cùng pha với nhau, do đó \({u_M} \bot {v_N}.\)

 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\lambda  = vT = v.\dfrac{{2\pi }}{\omega } = 30.\dfrac{{2\pi }}{{10\pi }} = 6\left( {cm} \right)\)

  Biên độ dao động của M và N:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{A_M} = 2a\left| {\cos \left( {\dfrac{{\pi \left( {{d_1} - {d_2}} \right)}}{\lambda }} \right)} \right| = 2.2.\left| {\cos \left( {\dfrac{{2\pi }}{6}} \right)} \right| = 2\left( {cm} \right)\\{A_N} = 2a\left| {\cos \left( {\dfrac{{\pi \left( {{{d'}_1} - {{d'}_2}} \right)}}{\lambda }} \right)} \right| = 2.2.\left| {\cos \left( {\dfrac{{6\pi }}{6}} \right)} \right| = 4\left( {cm} \right)\end{array} \right.\)

  Vì M và N nằm trên cùng 1 elip nên sẽ dao động cùng pha với nhau, do đó:

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow {u_M} \bot {v_N} \Rightarrow {\left( {\dfrac{{{u_M}}}{{{A_M}}}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{{{v_N}}}{{{v_{Nmax}}}}} \right)^2} = 1\\ \Rightarrow {\left( {\dfrac{{\sqrt 2 }}{2}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{{{v_N}}}{{10\pi .4}}} \right)^2} = 1\\ \Rightarrow \left| {{v_N}} \right| = 20\pi \sqrt 2 cm/s\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com