Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt điện áp \(u = 30\cos \left( {\omega t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\) (V) (ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm R, L, C mắc nối tiếp, trong đó điện dung C của tụ điện thay đổi được. Khi \(C = {C_1}\) thì biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là \({u_C} = 60\cos \left( {\omega t - \dfrac{\pi }{6}} \right)\left( V \right).\) Khi \(C = 3{C_1}\)thì hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu 703709: Đặt điện áp \(u = 30\cos \left( {\omega t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\) (V) (ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm R, L, C mắc nối tiếp, trong đó điện dung C của tụ điện thay đổi được. Khi \(C = {C_1}\) thì biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là \({u_C} = 60\cos \left( {\omega t - \dfrac{\pi }{6}} \right)\left( V \right).\) Khi \(C = 3{C_1}\)thì hệ số công suất của đoạn mạch là

A. 0,60.

B. 0,75.

C. 0,80.

D. 0,87.

Câu hỏi : 703709
Phương pháp giải:

Xác định pha ban đầu của dòng điện từ đó so sánh với pha ban đầu của điện áp.

Xét các trường hợp của điện dung C và mối quan hệ giữa các giá trị dung kháng trong hai trường hợp.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi \(C = {C_1}\) thì \({\varphi _i} = {\varphi _{{u_C}}} + \dfrac{\pi }{2} =  - \dfrac{\pi }{6} + \dfrac{\pi }{2} = \dfrac{\pi }{3} = {\varphi _u}\)

  \( \Rightarrow {Z_{C1}} = {Z_L} = 1\) (Chuẩn hóa).

  Khi đó: \({U_{0C}} = \dfrac{{{U_0}{Z_C}}}{R} \Rightarrow 60 = \dfrac{{30.1}}{R} \Rightarrow R = 0,5\)

  Khi \(C = 3{C_1} \Rightarrow {Z_{C2}} = \dfrac{1}{3}{Z_{C1}} = \dfrac{1}{3}\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \cos {\varphi _2} = \dfrac{R}{{\sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_{C2}}} \right)}^2}} }}\\ \to \cos {\varphi _2} = \dfrac{{0,5}}{{\sqrt {0,{5^2} + {{\left( {1 - \dfrac{1}{3}} \right)}^2}} }} = 0,6\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com