Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nếu mã gốc có đoạn: 3’TAC ATG GGC GCT AAA 5’ thì mRNA tương ứng là:

Câu 703816: Nếu mã gốc có đoạn: 3’TAC ATG GGC GCT AAA 5’ thì mRNA tương ứng là:

A. 5’ CTA GAC CCT TAT GAT 3’

B. 5’GAT CTG GGA ATA CTA3’

C. 3’GAU CUG GGA AUA CUA5’

D. 5’GAU CUG GGA AUA CUA3’

Câu hỏi : 703816
Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về RNA và quá trình phiên mã.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  RNA polymerase tổng hợp mRNA theo chiều từ 5’-3’ nên mã gốc có đoạn:

                                   3’CTA GAC CCT TAT GAT 5’

  mRNA tương ứng là 5’GAU CUG GGA AUA CUA3’

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com