Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một đoạn mRNA có trình tực 5’ UAU – UGC – AUC – CCU 3’. Đoạn mạch gốc của gene mang thông tin mã hóa cho đoạn mRNA nói trên có trình tự nuclêôtít là:

Câu 703817: Một đoạn mRNA có trình tực 5’ UAU – UGC – AUC – CCU 3’. Đoạn mạch gốc của gene mang thông tin mã hóa cho đoạn mRNA nói trên có trình tự nuclêôtít là:

A. 5’ UCC – CUA – CGU – UAU 3’.

B. 5’ UGG – GAU – GCA – UAU 3’  

C. 5’ TCC – CTA – GCA – TAT 3’

D. 5’ TAT – ACG - TAG - GGA 3’

Câu hỏi : 703817
Phương pháp giải:

Xác định trình tự mRNA → Xác định trình tự đoạn mạch mã gốc.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  mRNA : 5’ UAU – UGC – AUC – CCU 3’

  → mạch mã gốc : 3’ TAT – ACG - ATC - CCT 5’ ↔ 5’ TCC – CTA – GCA – TAT 3’

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com