Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật có khối lượng 1 kg đang ở cách mặt đất một khoảng H = 20 m. Ở chân đường thẳng đứng đi qua vật có một cái hố sâu h = 5 m. Tính thế năng của vật khi chọn gốc thế năng là đáy hố.

Câu 703823: Một vật có khối lượng 1 kg đang ở cách mặt đất một khoảng H = 20 m. Ở chân đường thẳng đứng đi qua vật có một cái hố sâu h = 5 m. Tính thế năng của vật khi chọn gốc thế năng là đáy hố.

A. 200 J.

B. 50 J.

C. 250 J.

D. 150 J.

Câu hỏi : 703823

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Thế năng: \({W_t} = P.h\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ cao của vật so với gốc thế năng (đáy hố) là:

  \(H' = H + h = 20 + 5 = 25\,\,\left( m \right)\)

  Trọng lượng của vật là:

  \(P = 10m = 10.1 = 10\,\,\left( N \right)\)

  Thế năng của vật là:

  \({W_t} = P.H' = 10.25 = 250\,\,\left( J \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com