Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật có khối lượng m = 3 kg được đặt ở một vị trí có thế năng bằng \({W_{t1}} = 900\,\,J\). Thả cho vật rơi tới mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng \({W_{t2}} = 600\,\,J\). Hỏi vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất?

Câu 703826: Một vật có khối lượng m = 3 kg được đặt ở một vị trí có thế năng bằng \({W_{t1}} = 900\,\,J\). Thả cho vật rơi tới mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng \({W_{t2}} = 600\,\,J\). Hỏi vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất?

A. 10 m.

B. 20 m.

C. 30 m.

D. 40 m.

Câu hỏi : 703826

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Thế năng: \({W_t} = P.h\)

Cơ năng: \(W = {W_t} + {W_d} = P.h + \dfrac{1}{2}m{v^2}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trọng lượng của vật là:

  P = 10m = 10.3 = 30 (N)

  Thế năng của vật tại mặt đất là:

  \({W_{t2}} = P.{h_2} \Rightarrow {h_2} = \dfrac{{{W_{t2}}}}{P} = \dfrac{{600}}{{30}} = 20\,\,\left( m \right)\)

  Vậy gốc thế năng tại vị trí bên dưới mặt đất 20 m.

  Thế năng của vật tại vị trí ban đầu là:

  \({W_{t1}} = P.{h_1} \Rightarrow {h_1} = \dfrac{{{W_{t1}}}}{P} = \dfrac{{900}}{{30}} = 30\,\,\left( m \right)\)

  Độ cao ban đầu của vật so với mặt đất là:

  \(h = {h_1} - {h_2} = 30 - 20 = 10\,\,\left( m \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com