Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật có khối lượng m = 3 kg được đặt ở một vị trí có thế năng bằng \({W_{t1}} = 900\,\,J\). Thả cho vật rơi tới mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng \({W_{t2}} = 600\,\,J\). Xác định tốc độ của vật tại mặt đất.

Câu 703827: Một vật có khối lượng m = 3 kg được đặt ở một vị trí có thế năng bằng \({W_{t1}} = 900\,\,J\). Thả cho vật rơi tới mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng \({W_{t2}} = 600\,\,J\). Xác định tốc độ của vật tại mặt đất.

A. 14 m/s.

B. 24,5 m/s.

C. 20 m/s.

D. 31,6 m/s.

Câu hỏi : 703827

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Cơ năng: \(W = {W_t} + {W_d} = P.h + \dfrac{1}{2}m{v^2}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trọng lượng của vật là:

  P = 10m = 10.3 = 30 (N)

  Thế năng của vật tại mặt đất là:

  \({W_{t2}} = P.{h_2} \Rightarrow {h_2} = \dfrac{{{W_{t2}}}}{P} = \dfrac{{600}}{{30}} = 20\,\,\left( m \right)\)

  Vậy gốc thế năng tại vị trí bên dưới mặt đất 20 m.

  Tại vị trí ban đầu vật có tóc độ bằng 0, cơ năng của vật bằng thế năng tại vị trí này:

  \(W = {W_{t1}} = 900\,\,\left( J \right)\)

  Cơ năng tại mọi vị trí là như nhau nên ta có:

  \(\begin{array}{l}W = {W_{t1}} = {W_{t2}} + {W_{d2}} = {W_{t2}} + \dfrac{1}{2}m{v_2}^2\\ \Rightarrow 900 = 600 + \dfrac{1}{2}.3.{v_2}^2 \Rightarrow {v_2} \approx 14\,\,\left( {m/s} \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com