Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các bông hoa có tên như bên dưới, bên phải bông hoa “Thứ tư” là bông hoa nào?

Câu 703844: Các bông hoa có tên như bên dưới, bên phải bông hoa “Thứ tư” là bông hoa nào?

A. Bông hoa “Ngày mai”

B. Bông hoa “Hôm nay”

C. Bông hoa “Hôm qua”

D. Bông hoa “Thứ tư”

Câu hỏi : 703844

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Bông hoa bên cạnh bông hoa thứ tư là bông hoa hôm qua và bông hoa ngày mai. Bông hoa ngày mai nằm ở bên phải

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bông hoa bên cạnh bông hoa thứ tư là bông hoa hôm qua và bông hoa ngày mai. Bông hoa ngày mai nằm ở bên phải

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com