Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quan sát bức tranh, con hãy viết các câu có từ “bên trái”, “ở giữa”, “bên trên” để mô tả bức tranh

Câu 703845: Quan sát bức tranh, con hãy viết các câu có từ “bên trái”, “ở giữa”, “bên trên” để mô tả bức tranh

Câu hỏi : 703845

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Quan sát bức tranh, tìm ra mối quan hệ của của các đối tượng trong tranh và sử dụng từ gợi ý

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Con có thể viết các câu như sau:

  Bạn nhỏ ở giữa bưu điện và trường học

  Bạn nhỏ ở giữa bông hoa và tán cây

  Bưu điện ở bên trái trường học

  Cột điện ở bên trên bưu điện

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com