Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết một số đo của góc \(\left( {Ox,Oy} \right) = \dfrac{{3\pi }}{2} + 2001\pi \). Giá trị tổng quát của góc \(\left( {Ox,Oy} \right)\) là

Câu 703896: Biết một số đo của góc \(\left( {Ox,Oy} \right) = \dfrac{{3\pi }}{2} + 2001\pi \). Giá trị tổng quát của góc \(\left( {Ox,Oy} \right)\) là

A. \(\left( {Ox,Oy} \right) = \dfrac{{3\pi }}{2} + k\pi \).

B. \(\left( {Ox,Oy} \right) = \pi  + k2\pi \).

C. \(\left( {Ox,Oy} \right) = \dfrac{\pi }{2} + k\pi \).

D. \(\left( {Ox,Oy} \right) = \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \).

Câu hỏi : 703896

Quảng cáo

Phương pháp giải:

  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com