Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(\left( {Ox,Oy} \right) = {22^ \circ }{30^{\rm{'}}} + k{360^ \circ }\). Với \(k\) bằng bao nhiêu thì \(\left( {Ox,Oy} \right) = {1822^ \circ }{30^{\rm{'}}}\) ?

Câu 703897: Cho \(\left( {Ox,Oy} \right) = {22^ \circ }{30^{\rm{'}}} + k{360^ \circ }\). Với \(k\) bằng bao nhiêu thì \(\left( {Ox,Oy} \right) = {1822^ \circ }{30^{\rm{'}}}\) ?

A. \(k \in \emptyset \).

B. \(k = 3\).

C. \(k =  - 5\).

D. \(k = 5\).

Câu hỏi : 703897

Quảng cáo

Phương pháp giải:

  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com