Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong hình trên có bao nhiêu hình tròn, hình tam giác, hình vuông?

Câu 703902: Trong hình trên có bao nhiêu hình tròn, hình tam giác, hình vuông?

Câu hỏi : 703902

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Đếm số hình vuông, hình tròn, hình tam giác có trong hình vẽ.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Trong hình trên có:

  - 3 hình vuông.

  - 2 hình tròn.

  - 7 hình tam giác.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com