Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khoanh vào hình chữ nhật

Câu 703903: Khoanh vào hình chữ nhật

Câu hỏi : 703903

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Quan sát các hình, đặc điểm của hình chữ nhật có 4 cạnh, 2 cạnh dài bằng nhau là chiều dài, 2 cạnh ngắn bằng nhau là chiều rộng

Xem bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com