Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết rằng \({\rm{sin}}\left( {x - \dfrac{\pi }{2}} \right) + {\rm{sin}}\dfrac{{13\pi }}{2} = {\rm{sin}}\left( {x + \dfrac{\pi }{2}} \right)\) thì giá trị đúng của \({\rm{cos}}x\) là

Câu 704047: Biết rằng \({\rm{sin}}\left( {x - \dfrac{\pi }{2}} \right) + {\rm{sin}}\dfrac{{13\pi }}{2} = {\rm{sin}}\left( {x + \dfrac{\pi }{2}} \right)\) thì giá trị đúng của \({\rm{cos}}x\) là

A. 1.

B. -1.

C. \(\dfrac{1}{2}\).

D. \( - \dfrac{1}{2}\).

Câu hỏi : 704047

Quảng cáo

Phương pháp giải:

  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com