Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biểu thức lượng giác \({\left[ {{\rm{sin}}\left( {\dfrac{\pi }{2} - x} \right) + {\rm{sin}}\left( {10\pi  + x} \right)} \right]^2} + {\left[ {{\rm{cos}}\left( {\dfrac{{3\pi }}{2} - x} \right) + {\rm{cos}}\left( {8\pi  - x} \right)} \right]^2}\) có giá trị bằng?

Câu 704048: Biểu thức lượng giác \({\left[ {{\rm{sin}}\left( {\dfrac{\pi }{2} - x} \right) + {\rm{sin}}\left( {10\pi  + x} \right)} \right]^2} + {\left[ {{\rm{cos}}\left( {\dfrac{{3\pi }}{2} - x} \right) + {\rm{cos}}\left( {8\pi  - x} \right)} \right]^2}\) có giá trị bằng?

A. 1.

B. 2.

C. \(\dfrac{1}{2}\).

D. \(\dfrac{3}{4}\).

Câu hỏi : 704048

Quảng cáo

Phương pháp giải:

  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com