Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác \(ABC\). Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 704053: Cho tam giác \(ABC\). Khẳng định nào sau đây là sai?

A. \({\rm{sin}}\dfrac{{A + C}}{2} = {\rm{cos}}\dfrac{B}{2}\).

B. \({\rm{cos}}\dfrac{{A + C}}{2} = {\rm{sin}}\dfrac{B}{2}\).

C. \({\rm{sin}}\left( {A + B} \right) = {\rm{sin}}C\).

D. \({\rm{cos}}\left( {A + B} \right) = {\rm{cos}}C\).

Câu hỏi : 704053

Quảng cáo

Phương pháp giải:

  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com