Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(A,B,C\) là ba góc của một tam giác. Hãy tìm hệ thức sai:

Câu 704054: \(A,B,C\) là ba góc của một tam giác. Hãy tìm hệ thức sai:

A. \({\rm{sin}}A =  - {\rm{sin}}\left( {2A + B + C} \right)\).

B. \({\rm{sin}}A =  - {\rm{cos}}\dfrac{{3A + B + C}}{2}\).

C. \({\rm{cos}}C = {\rm{sin}}\dfrac{{A + B + 3C}}{2}\).

D. \({\rm{sin}}C = {\rm{sin}}\left( {A + B + 2C} \right)\).

Câu hỏi : 704054

Quảng cáo

Phương pháp giải:

  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com