Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình sau được tạo bởi mấy hình tam giác

Câu 704062: Hình sau được tạo bởi mấy hình tam giác

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 704062

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Quan sát bức tranh, đếm số hình tam giác

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có 3 hình tam giác

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com