Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình sau được tạo bởi bao nhiê hình chữ nhật

Câu 704063: Hình sau được tạo bởi bao nhiê hình chữ nhật

A. 5

B. 4

C. 6

D. 7

Câu hỏi : 704063

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, đếm số hình chữ nhật

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có 5 hình chữ nhật gồm 3 chiếc cửa to, hai bên của ngôi nhà màu nâu

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com