Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các công thức sau, công thức nào sai?

Câu 704109: Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A. \({\rm{cos}}a + {\rm{cos}}b = 2{\rm{cos}} \dfrac{{a + b}}{2} \cdot {\rm{cos}} \dfrac{{a - b}}{2}\).

B. \({\rm{cos}}a - {\rm{cos}}b = 2{\rm{sin}} \dfrac{{a + b}}{2} \cdot {\rm{sin}} \dfrac{{a - b}}{2}\).

C. \({\rm{sin}}a + {\rm{sin}}b = 2{\rm{sin}} \dfrac{{a + b}}{2} \cdot {\rm{cos}} \dfrac{{a - b}}{2}\).

D. \({\rm{sin}}a - {\rm{sin}}b = 2{\rm{cos}} \dfrac{{a + b}}{2} \cdot {\rm{sin}} \dfrac{{a - b}}{2}\).

Câu hỏi : 704109

Quảng cáo

Phương pháp giải:

  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com