Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

Câu 704110: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. \({\rm{cos}}\left( {a - b} \right) = {\rm{cos}}a \cdot {\rm{cos}}b + {\rm{sin}}a \cdot {\rm{sin}}b\).

B. \({\rm{cos}}\left( {a + b} \right) = {\rm{cos}}a \cdot {\rm{cos}}b + {\rm{sin}}a \cdot {\rm{sin}}b\).

C. \({\rm{sin}}\left( {a - b} \right) = {\rm{sin}}a \cdot {\rm{cos}}b + {\rm{cos}}a \cdot {\rm{sin}}b\).

D. \({\rm{sin}}\left( {a + b} \right) = {\rm{sin}}a \cdot {\rm{cos}}b - {\rm{cos}}a \cdot {\rm{sin}}b\).

Câu hỏi : 704110

Quảng cáo

Phương pháp giải:

  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com