Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thí nghiệm nào dưới đây thu được đơn chất?

Câu 704241: Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thí nghiệm nào dưới đây thu được đơn chất?

A. Đun nóng dung dịch fructozơ với dung dịch AgNO3/NH3.

B. Thêm Cu(OH)2 vào dung dịch saccarozơ.

C. Đun nóng nhẹ dung dịch saccarozơ với dung dịch H2SO4.

D. Đun nóng xenlulozơ với dung dịch H2SO4.

Câu hỏi : 704241
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đun nóng dung dịch fructozo với AgNO3/NH3 sinh ra đơn chất Ag.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com