Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các chất sau: but – 2 – in, etilen, metan, axit metanoic, C2H4O2 đơn chức (không làm đổi màu quỳ). Có bao nhiêu chất có khả năng tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3 ở điều kiện thích hợp?

Câu 704242: Cho các chất sau: but – 2 – in, etilen, metan, axit metanoic, C2H4O2 đơn chức (không làm đổi màu quỳ). Có bao nhiêu chất có khả năng tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3 ở điều kiện thích hợp?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 704242
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  axit metanoic, C2H4O2 đơn chức (không làm đổi màu quỳ) có khả năng tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com