Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Trong sơ đồ chuyển hóa trên:

- X1, X2, X3, X4 và X5 đều là hợp chất của kim loại R.

- X1 được tạo thành từ 2 nguyên tố.

- X2 là oxit của R.

- X3 là sản phẩm khi hòa tan X1 trong dung dịch axit Q. (hàm lượng oxi trong Q là 76,19%)

- Phần trăm khối lượng của R (kí hiệu %R) được cho trong bảng sau

Cho các phát biểu sau:

(a) Cho X1 vào nước có thoát ra chất khí không màu.

(b) Kim loại R tan trong dung dịch HCl thu được dung dịch chứa chất X4.

(c) Giá trị của y là 12,67.

(d) X2, X5 đều tan được trong dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH.

(e) Trộn dung dịch X3 hoặc X4 với dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng đều thu được kết tủa.

Số phát biểu đúng

Câu 704283: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Trong sơ đồ chuyển hóa trên:

- X1, X2, X3, X4 và X5 đều là hợp chất của kim loại R.

- X1 được tạo thành từ 2 nguyên tố.

- X2 là oxit của R.

- X3 là sản phẩm khi hòa tan X1 trong dung dịch axit Q. (hàm lượng oxi trong Q là 76,19%)

- Phần trăm khối lượng của R (kí hiệu %R) được cho trong bảng sau

Cho các phát biểu sau:

(a) Cho X1 vào nước có thoát ra chất khí không màu.

(b) Kim loại R tan trong dung dịch HCl thu được dung dịch chứa chất X4.

(c) Giá trị của y là 12,67.

(d) X2, X5 đều tan được trong dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH.

(e) Trộn dung dịch X3 hoặc X4 với dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng đều thu được kết tủa.

Số phát biểu đúng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 704283
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a), (c), (d) đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com