Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 120) đều có công thức chung là CnH6On với số mol lần lượt 1 mol, 2 mol và 3 mol. Hỗn hợp E chứa X, Y, Z tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol NaOH, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa một muối Q và một ancol R (ngoài ra không còn chất nào khác). Cho Q tác dụng với dung dịch HCl thu được chất hữu cơ T. Cho các phát biểu sau:

(a) Giá trị của a là 6 mol.

(b) Chất hữu cơ T tác dụng với NaHCO3 thu được số mol CO2 gấp hai lần số mol T phản ứng.

(c) Ancol R hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường, tạo thành dung dịch màu xanh lam.

(d) Chất hữu cơ X tác dụng với Na thu được số mol H2 bằng số mol X phản ứng.

(e) Các hợp chất X, Y, Z đều thuộc loại no, đa chức, mạch hở.

Số phát biểu đúng

Câu 704284: Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 120) đều có công thức chung là CnH6On với số mol lần lượt 1 mol, 2 mol và 3 mol. Hỗn hợp E chứa X, Y, Z tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol NaOH, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa một muối Q và một ancol R (ngoài ra không còn chất nào khác). Cho Q tác dụng với dung dịch HCl thu được chất hữu cơ T. Cho các phát biểu sau:

(a) Giá trị của a là 6 mol.

(b) Chất hữu cơ T tác dụng với NaHCO3 thu được số mol CO2 gấp hai lần số mol T phản ứng.

(c) Ancol R hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường, tạo thành dung dịch màu xanh lam.

(d) Chất hữu cơ X tác dụng với Na thu được số mol H2 bằng số mol X phản ứng.

(e) Các hợp chất X, Y, Z đều thuộc loại no, đa chức, mạch hở.

Số phát biểu đúng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 704284
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (c), (d) đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com