Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở Việt Nam, phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) và phong trào cách mạng 1930 - 1931 có điểm tương đồng nào sau đây?

Câu 704315: Ở Việt Nam, phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) và phong trào cách mạng 1930 - 1931 có điểm tương đồng nào sau đây?

A. Dẫn tới sự ra đời của các mặt trận dân tộc thống nhất

B. Thành lập được chính quyền cách mạng do nhân dân bầu ra

C. Khẳng định được sức mạnh của lực lượng chính trị

D. Giáng đòn nặng nề vào chính sách của chủ nghĩa thực dân mới

Câu hỏi : 704315
Phương pháp giải:

So sánh, tìm điểm tương đồng.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở Việt Nam, phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) và phong trào cách mạng 1930 - 1931 có điểm tương đồng khẳng định được sức mạnh của lực lượng chính trị.

  A loại vì phong trào cách mạng 1930 – 1931 chưa thành lập được mặt trận dân tộc thống nhất

  B loại vì phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) và phong trào cách mạng 1930 – 1931 chỉ thành lập được một số chính quyền cách mạng.

  D loại vì phong trào cách mạng 1930 – 1931 không chống lại chính sách thực dân kiểu mới.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com