Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự phân hóa, chuyển hóa của các tổ chức tiền cộng sản ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX cho thấy

Câu 704316: Sự phân hóa, chuyển hóa của các tổ chức tiền cộng sản ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX cho thấy

A. các khuynh hướng cứu nước khác nhau không thể cùng phát triển trong phong trào dân tộc

B. khuynh hướng vô sản là khuynh hướng duy nhất phát triển trong phong trào dân tộc

C. khuynh hướng vô sản có ảnh hưởng lớn và đã giành được quyền lãnh đạo phong trào yêu nước

D. sự phát triển không đồng đều của phong trào cách mạng ở các địa phương trong cả nước

Câu hỏi : 704316
Phương pháp giải:

Giải thích.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sự phân hóa, chuyển hóa của các tổ chức tiền cộng sản ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX cho thấy sự phát triển không đồng đều của phong trào cách mạng ở các địa phương trong cả nước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com