Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho góc \(\alpha \) thỏa mãn tan \(\alpha  = 2\). Giá trị \(P = \dfrac{{3{\rm{sin}}\alpha  - 2{\rm{cos}}\alpha }}{{5{\rm{cos}}\alpha  + 7{\rm{sin}}\alpha }}\) bằng

Câu 704455: Cho góc \(\alpha \) thỏa mãn tan \(\alpha  = 2\). Giá trị \(P = \dfrac{{3{\rm{sin}}\alpha  - 2{\rm{cos}}\alpha }}{{5{\rm{cos}}\alpha  + 7{\rm{sin}}\alpha }}\) bằng

A. \(P =  - \dfrac{4}{9}\).

B. \(P =  - \dfrac{4}{{19}}\).

C. \(P = \dfrac{4}{9}\).

D. \(P = \dfrac{4}{{19}}\).

Câu hỏi : 704455

Quảng cáo

Phương pháp giải:

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét \(P = \dfrac{{3{\rm{sin}}\alpha  - 2{\rm{cos}}\alpha }}{{5{\rm{cos}}\alpha  + 7{\rm{sin}}\alpha }} \Leftrightarrow P = \dfrac{{3\dfrac{{{\rm{sin}}\alpha }}{{{\rm{cos}}\alpha }} - 2}}{{5 + 7\dfrac{{{\rm{sin}}\alpha }}{{{\rm{cos}}\alpha }}}} \Leftrightarrow P = \dfrac{{3{\rm{tan}}\alpha  - 2}}{{5 + 7{\rm{tan}}\alpha }} \Leftrightarrow P = \dfrac{{3.2 - 2}}{{5 + 7.2}} \Leftrightarrow P = \dfrac{4}{{19}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com