Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(F\left( x \right) = {{\rm{e}}^{2x}} + {\rm{cos}}3x\) là nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

Câu 704566: Hàm số \(F\left( x \right) = {{\rm{e}}^{2x}} + {\rm{cos}}3x\) là nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. \(f\left( x \right) = 2{{\rm{e}}^{2x}} + 3{\rm{sin}}3x\).

B. \(f\left( x \right) = \dfrac{1}{2}{{\rm{e}}^{2x}} - \dfrac{1}{3}{\rm{sin}}3x\).

C. \(f\left( x \right) = 2{{\rm{e}}^{2x}} - 3{\rm{sin}}3x\).

D. \(f\left( x \right) = {{\rm{e}}^{2x}} - {\rm{sin}}3x\).

Câu hỏi : 704566
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com