Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), mặt cầu \(\left( S \right)\) có tâm \(I\left( { - 2;1;4} \right)\) và tiếp xúc với mặt phẳng \(\left( P \right):2x - 2y + z - 7 = 0\) có phương trình là

Câu 704567: Trong không gian \(Oxyz\), mặt cầu \(\left( S \right)\) có tâm \(I\left( { - 2;1;4} \right)\) và tiếp xúc với mặt phẳng \(\left( P \right):2x - 2y + z - 7 = 0\) có phương trình là

A. \(\left( S \right):{(x - 2)^2} + {(y + 1)^2} + {(z + 4)^2} = 3\).

B. \(\left( S \right):{(x + 2)^2} + {(y - 1)^2} + {(z - 4)^2} = 3\).

C. \(\left( S \right):{(x + 2)^2} + {(y - 1)^2} + {(z - 4)^2} = 9\).

D. \(\left( S \right):{(x - 2)^2} + {(y + 1)^2} + {(z + 4)^2} = 9\).

Câu hỏi : 704567
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com