Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), cho điểm \(A\left( {1;0;2} \right)\) và hai mặt cầu \(\left( {{S_1}} \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x - 4y + 1 = 0\), \(\left( {{S_2}} \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} - 6x - 2z - 15 = 0\). Gọi đường thẳng \(d\) là tiếp tuyến chung của hai mặt cầu \(\left( {{S_1}} \right),\left( {{S_2}} \right),H\) là hình chiếu vuông góc của điểm \(A\) trên đường thẳng \(d\). Biết khi \(d\) thay đổi thì điểm \(H\) luôn chạy trên một đường tròn \(\left( C \right)\) cố định. Bán kính của đường tròn \(\left( C \right)\) bằng

Câu 704569: Trong không gian \(Oxyz\), cho điểm \(A\left( {1;0;2} \right)\) và hai mặt cầu \(\left( {{S_1}} \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x - 4y + 1 = 0\), \(\left( {{S_2}} \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} - 6x - 2z - 15 = 0\). Gọi đường thẳng \(d\) là tiếp tuyến chung của hai mặt cầu \(\left( {{S_1}} \right),\left( {{S_2}} \right),H\) là hình chiếu vuông góc của điểm \(A\) trên đường thẳng \(d\). Biết khi \(d\) thay đổi thì điểm \(H\) luôn chạy trên một đường tròn \(\left( C \right)\) cố định. Bán kính của đường tròn \(\left( C \right)\) bằng

A. 2 .

B. \(\sqrt 5 \).

C. \(2\sqrt 5 \).

D. 1 .

Câu hỏi : 704569
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com